1

Čudo

Primena probiotskih kultura suzbija rast štetnih bakterija, povećava prirodnu otpornost creva i jača imunitet. Štiti ravnotežu crevne mikroflore i održava zdrav nivo probiotskih bakterija važnih za prirodnu otpornost creva. Probiotici deluju na digestivni trakt (akutna dijareja, profilaksa i terapija dijareje). Probiotske kulture povoljno deluju na kardiovaskularni sistem (snižavaju nivo holesterola ukupnog i LDL), imaju antikancerogene efekte, nutritivne efekte (sinteza vitamina K i B grupe, stimulacija enzimske aktivnosti), deluju na urogenitalni trakt i optimizuju aktivnost imunog sistema.

Čudo napravili smo od

pasterizovano, homogenizovano kozje mleko sa 1% mlečne masti, probiotske kulture Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum i jogurtna kultura Streptococcus thermophilus.

100g proizvoda sadrži prosečno:

Proteini: 3,0g
Laktoza: 4,3g
Mlečna mast: 1,0g
En. vrednost: 165kJ/39kcal
Kalcijum: 120mg